Mesafeli Satis Sozlesmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI 
Ticari unvanı: Ersoylar Hediyelik Eşya Teks. Deri. Konf. İth. İhrac. San ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Dağ Mah. Yalı Cad. No: 24 Kuşadası / AYDIN
Telefon: 0256 618 3928
Satıcı e-posta adresi: info@fashionglobal.net
Satıcı web adresi: www.fashionglobal.net
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
ALICI 
Adı, soyadı, ticari unvanı: 
Adresi: 
Telefon: 
E-Posta:
 
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
2.1. Sözleşmenin Konusu:
     İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu satıcının, alıcıya (alıcıya) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2.2. Sözleşmenin Kapsamı:
2.2.1. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.2.2. ALICI Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.
2.2.3. SATICI ve ALICI, Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.2.4. ALICI, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.2.5. SATICI ve ALICI, Sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.2.6. İşbu Sözleşme, ekleri ve www.fashionglobal.net üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular ve gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.2.7. İşbu Sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.2.8. İşbu Sözleşme hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde sözleşmenin bağlayıcılığı ve içeriğinin denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
 
MADDE – 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE AİT TÜR, BEDEL, FATURA ve GÖNDERME/İADE BİLGİLERİ
Malın / Ürünün türü, miktarı, satış bedeli, teslimat bedeli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme tarihi:  
Sipariş numarası:
Ürünün/ürünlerin adı, cinsi, markası, kodu:
Ürün/ürünler birim fiyatı (vergiler dahil): ............. TL
Ürün/ürünlerin miktarı:......... Adet
Teslim masraflarının (kargo) tutarı: ...... TL
Peşin TL toplam satış tutarı (vergiler ve kargo dahil):..... TL
Teslimat adresi:
Fatura adresi ve bilgileri:
Teslim edilecek (varsa) kişi:
Ürün teslimat süreleri: Ürünlerin teslimatı ürün bedeli ödendikten sonra 1-3 gün içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.
Cayma bildiriminin yapılacağı;
Adres: Dağ Mah. Yalı Cad. No: 24 Kuşadası / AYDIN
Elektronik posta adresi: info@fashionglobal.net
Malın iade edileceği adres: Dağ Mah. Yalı Cad. No: 24 Kuşadası / AYDIN

Alıcının iade halinde malı satıcıya göndereceği kargo şirketi: MNG Kargo
MADDE – 4 CAYMA HAKKI
    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;
4.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı (e-mail) ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Alıcı işbu sözleşme ekinde ve web sitemizde yer alan cayma formunu da kullanabilir. (EK: Cayma Formu)
      Cayma talebinin satıcıya ulaşmasıyla birlikte e-mail yolu ile alıcıya teyid mesajı gönderilecektir.
      Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
4.2. Alıcının cayma hakkı;
a) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara,
ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
4.3. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
4.4. Alıcı cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
4.5. Alıcı, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı kargo şirketi aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Satıcı ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, alıcıdan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın alıcıdan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
4.6. Alıcı, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.
 
MADDE – 5 GENEL HÜKÜMLER
5.1. Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcının ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin gönderme gideri ve vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise alıcı işbu sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde alıcıya ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa alıcıyı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
5.3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
5.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6. Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde alıcıya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde alıcıya iade eder.
5.7. Alıcı, sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, anılan taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
5.9. Satıcı, malın alıcı ya da alıcının taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, alıcıya teslim anlamında değildir.
5.10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalı, ambalaj açılmamalıdır. Fatura da mal ile birlikte iade edilmelidir.
5.11. Alıcı, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.
5.12. Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında alıcıya yöneliktir. Satıcı, alıcının yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.
5.13. Satıcının alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5.14. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır. BU nedenlerle satıcının uğrayacağı tüm zararlar alıcı tarafından derhal karşılanacaktır.
5.15. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.16. Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.17. Gerekli hallerde www.fashionglobal.net’in sipariş kayıtları esas alınacaktır.
 
MADDE – 6 BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
     İşbu sözleşmeye ilişkin taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının ve resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE – 7 TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 
MADDE – 8 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
    İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Bakanlıkça ilan edilen değere kadar alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 
MADDE – 9 YÜRÜRLÜK
     ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş, sözleşme akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede elektronik imza kullanılmadığından, 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği md. 60/(4) gereği taraflar için damga vergisi mükellefiyeti söz konusu değildir.
 
                        SATICI                                                                                        ALICI